ORGANIZOVANÁ TELOVÝCHOVA

História organizovane telovýchovy a športu v Ladcoch má korene v začiatku dvadsiatych rokov 20.storočia. Už 8. mája 1931 v obc založená ROBOTNÍCKA TELOVÝCHOVNÁ JEDNOTA. Hneď od začiatku mala 40 členov . Pod vedením Jána Turzu vyvíjali nielen športovú, ale aj kultúrnu činnosť. Skoro vak zanikla, pretože už v roku 1925 bola v Ladcoch vytvorená FEDEROVANÁ ROBOTNÍCKA TELOVÝCHOVNÁ JEDNOTA. pos schválení stanov v októbri bol za predsedu zvolený Jozef Majbach.

VZNIK FUTBALOVÉHO KLUBU.

   Futbal sa v Ladcoch rekreačne hral už v dvadsiatych rokoch 20.storočia, venovali sa u úradníci cementárne a niektorí študenti. Ke´d bolo v roku 1930 postavené futbalové ihrisko (za podpory cementárne) na voľných priestranstvách pri Váhu, inicioval založenie futbalového klubu Július Bergmann, technický úradník z cementárne a jeho prvý nazov znel " ŠPORTOVÝ KLUB CEMENTÁRNE LADCE " Prvý futbalový zápas so športovým ilavským klubom sa hral v tom istom roku a v hrajúcej jedenástke stáli: Július Bergann, Vojtech Varhaník, František Martiš, ďalej Lačka, Jakubík, Zala a iní. V roku 1932 bolo vybudované nové ihrisko priamo v obci, ( na miestne dnešných bytoviek ) pri železničnej stanici, pretože staré muselo ustúpiť výstavbe elektrárne. Klub získal pre futbal aj dorast, ktorý trénovali Ján Kováčik. Dospelí hrali s RŠK Trenčín, Záblatím, Svinnou, Nemšovou, a s klubmi ktoré mali v tridsiatych rokoch 20. storočia dobré meno.Z tých čias najfrekventovanejšími menami vo futbalovom mužstve sú Varhaník, Martiš, Lačka, Plúcnar, Reseterič, Sére, Jakubik, Ďurana, Plánvský , Jakúbek, Málik Ján, Málik František, Hodúl Jozef, Hodúl Vojtech, Faturík, Kadlečík, Zelík, Hronec, Rebroš, Hanák, Stareček, Új, Grapko a ďalší.

   Okrem pravideľnej súťaže hralo mužstvo aj rôzne turnaje. Ten v Trenčianskej Teplej bol pamätným tým, že naň cestovali poprvýkrát aj ladčianskí fanúšikovia. Organicačné otázky okolo futbalu mal starí vedúci predajne BAŤA z Ladiec, Bohumil Zalaba.

   Celkom nové ihrisko vedľa železničnej trate bolo postavené v roku 1938, ktoré tréningovým účelom slúži dodnes. Futbal sa v Ladcoch hral aj počas 2.svetovej vojny, ale oživenie nastalo až po jej skončení. V rprvom mužstve už začali hrať aj bývalí dorastenci.

   koniec päťdesiatych a začiatok šesťdesiatych rokov patrí v Ladcoch futbalistom vojakom,príslušníkom Červenej hviezdy Ladce, ktorí sa prebojovali do vyšších futbalových súťaží. Hrali tu aj slovenské futbalové hviezdy, Ladislav Pavlovič ( ČH Bratislava, Tatran Prešov), J.Oravec (ČH Bratislava),Š. Pisárik (ČH a Slovan Bratislava), B. Kohler (ČH Brno). Táto skutočnosť nepriaznivo ovplyvnila domácich hráčov, pretože diváci dávali prednosť vojakom. Po ich odvelení začínal futbal v Ladcoch prakticky od začiatku. So striedavými výkonmi sa prebojovali do II. triedy (tréner Jozef móriš). V sezóne 1973-1974 vyhrali okresnú súťaž a postúpili do I.triedy. Od roku 19:70 bol predsedom telovýchovnej jednoty Jozef Orihel.

   Niektorí ladčianski futbalisti boli naozaj výbornými hráčmi a stali sa reprezentantmi aj prvoligových mužstiev. F. Petrík hrávak za Odevu Trenčín, neskôr za Tatran Prešov a Slovan Bratislava. L.Mackura hral v Dubnici nad Váhom, Milav Vrabec v Slávii Praha. M. Baška v Červenej hviezde Bratislava, B.Koiš v Odeve Trenčín.

   Dlhoročnú tradíciu má v Ladcoch Deň cementárov, počas ktorého hrajú mužstvá jednotlivých pracovísk futbalový turnaj o cenu raiaditeľa cementárne.

  Ladčianskí futbalisti hrali v roku 1993-1994 v I.B triede majstrovstiev kraja, kde v konečnom vyhodnotení zaujali 4.miesto. v Nasledujúcich rokoch v súťažiach hrajú stabilne dospelí, dorast, starší žiaci i mladší žiaci so striedavými úspechmi: muži hrali V.ligu z ktorej vypadli do I.triedy, Dorastenci zasa zostúpili zo IV. do V. ligy. Obe žiacké mužstvá hrajú v I.triede.

   Od roku 1966 pracujú vo futbalovom výbore: predseda Miroslav Zajac, tajomník Ing. Anton Machala, pokladník Marán Holý. Ako vedúcia tréneri mužstiev pôsobili Vladimír Chovanec, Pavol Stratený, Dušan Porubčan, Milan Bajza, Pavol tichý, Cyril Kulich, Pavol Melicher a Jaroslav Koyš.

   V roku 1998 začali futbalový turnaj " MEMORIÁL PAVLA PETRÍKA " na počesť bývalého hráťa TJ Tatran Ladce, ktorý tragycky zahynul. Zúčastňujú sa ho mužstv´bývalích hráčov z Beluše, Ilavy a Ladiec. Hlavný organizátorom je TJ Tatran a Slovenské železnice. Vyznamným počinom bolo aj vybudovanie moderných šatní v prístavbe kultúrneho domu. Finančné náročnú adaptáciu podporili obecný úrad, cementáreň, odborné učilište i poľnohospodárske družstvo. Objekt šatní bol slávnostne otvotený 31. mája 2000.

   V júli 2001 sa v Ladcoch konal významný aktív funkcionárov futbalových oddielov oblastí, na ktorom bola zhodnotená minulá futbalová súťaž a vyžrebovaná nová.